คำขวัญ


พัฒนาวิชาการ ผลงานดี มีวินัย

Get Adobe Flash player

                            

รับสมัครครู ทุกสาขาวิชาเอก  ปริญาตรี 4 ปี , 5 ปี  สมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียน ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร  ได้ที่นี่

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

 

ระดับอนุบาล 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 13 มกราคม 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร ระดับอนุบาล 1

- อายุ 3 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 16 พ.ค. 2566

เอกสารหลักฐาน ที่ต้องนำมาในวันที่สมัคร

- รูปถ่าย 1 รูป  ไม่ระบุขนาด

- สูติบัตร (ตัวจริง)

-นำเด็กมาด้วย ในวันที่มาสมัคร

 

ระดับขั้นอนุบาล 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

เอกสารหลักฐาน ที่ต้องนำมาในวันที่สมัคร

- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  3 รูป (ใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม)

 

สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนรัตนศึกษา ในวันและเวลา ราชการ

 

 

wather

สพฐ

Copyright © 2023 โรงเรียนรัตนศึกษา  Rights Reserved.